ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းဥပေဒ ယခုႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို

ေဆာက္လုပ္ဆဲကန္ထ႐ိုက္တုိက္တစ္လံုး (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)
စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္ အအံုဆိုင္ရာဥပေဒ (Condo Law)ကဲ့သို႔ အထပ္ျမင့္ လူေနကန္ထ ႐ိုက္လုပ္ငန္းဥပေဒ(Apartment Law)ကို ယခုႏွစ္အတြင္း လႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ယခုဥပေဒသည္ တုိက္ခန္းဝယ္ယူေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မီလိုအပ္ေနသျဖင့္ ကြန္ဒိုဥပေဒကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစရန္ အျမန္ဆံုးေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအ တြင္း ေရးဆြဲရာ၌ ပါဝင္သည့္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဇ ကမၻာ ဦးခင္ေရႊက ေျပာၾကား သည္။

‘‘ရန္ကုန္မွာ ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္ေတြက အရမ္းမ်ားတယ္။ ဒီေန႔အထိ ဒီတုိက္ေတြရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈ က ေျမရွင္ေတြရဲ႕လက္ထဲမွာပဲ ရွိ ေနတဲ့အတြက္ အားလံုးပိုင္ဆုိင္ၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမယ့္ ဒီ Apart-ment Law ကို ေရးဆြဲေနတာျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုဥပေဒသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ လူေနထူထပ္ၿပီး ကန္ထ႐ိုက္ တုိက္ခန္းေနသူမ်ားအတြက္ လို အပ္သျဖင့္ အခ်ိန္မီျပ႒ာန္းသင့္ သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုဥပေဒတြင္ ေျမယာပိုင္ ဆိုင္မႈ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ရာ၌ အာမခံခ်က္မ်ားရွိေစရန္ ေရရွည္အသံုးျပဳ ေန ထိုင္သူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ ခ်က္အသစ္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း ေရးဆြဲသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ရွိ လူေနတုိက္ခန္းအ ေဆာက္အအံုအမ်ားစုတြင္ ေပ က်ဥ္းျခင္း၊ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ျဖစ္သလို တည္ေဆာက္ေနျခင္း၊ ေလဝင္ေလထြက္ေပါက္ မပါျခင္း၊ျပတင္းေပါက္စနစ္မ်ား စနစ္က်န မႈ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား၏အရည္အေသြး မွာ လြန္စြာ ညံ့ဖ်င္းေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္လတ္က ေျပာသည္။

ယခုေရးဆြဲေနသည့္ဥပေဒ တြင္ ေျမရွင္၊ ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ အခန္းဝယ္ယူသူမ်ားအၾကား အ ျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေစႏုိင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားထံ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိကိုလည္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသင့္ ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳသည္။

မိုးညိဳ - 7day
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.