သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးအထိန္းသိမ္းခံေက်ာင္းသား ၆၉ ဦးကုုိ အမႈဆြဲဆုုိထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္
သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးအထိန္းသိမ္းခံေက်ာင္းသား ၆၉ ဦးကုုိ အမႈဆြဲဆုုိထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ကာလႊတ္ေပးလုုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓါတ္ပုုံ - ေဂ်ပုိင္ / ဧရာဝတီ
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.