ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တ႐ုတ္ဆႏၵရွိ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီတို႔ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ပိုင္စိုးသူ)
တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရွိေရး အစရွိသည္တို႔ ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက ျမန္မာသမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္ တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

ဧၿပီ ၆ ရက္က သမၼတဦး ထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ မစၥတာ ၀မ္ယီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို အေလးထား ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးတြင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼ တ ဦးထင္ေက်ာ္၏ တိုက္႐ိုက္ျပန္ လည္ ေျဖၾကားမႈကို မသိရေသာ္ လည္း သမၼတ၏ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစ မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံညႇိႏႈိင္း ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းပါ၀င္သည္။

တစ္ရက္တည္းအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသည္ တပ္ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လႈိင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အ ၾကား ဆက္ဆံေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲ မႈရွိေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ကိုးကန္႔ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ႏွင့္ အစိုးရ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားစဥ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္နိ မိတ္အတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္ မ်ား နယ္ေက်ာ္က်ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရး တင္းမာမႈ ရွိခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ေသာ ဗီအိုေအသတင္းဌာနႏွင့္ အေမရိကန္ေျခစိုက္ Stimson သုေတသနဌာနတ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခား ေရးရာ ဆက္ဆံေရးသုေတသီ ယန္ဆန္းတို႔၏ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိန္းညႇိ ရာတြင္ နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားသည္ ထိေရာက္သည့္ ကိရိယာမ်ားျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံမႈ၊ စီးပြားေရး ဆက္ႏႊယ္ မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးဆက္ဆံ မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု မစၥယန္ဆန္း က ေထာက္ျပသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရက ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမလိုလားဘူးဆိုလွ်င္ျမန္မာ ႏွင့္ဆက္ဆံေရး အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ႏိုင္ရန္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားကို ကိုင္ ထားမည္ဆိုေသာ အသံမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က ၾကားရသည္ ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဆက္ ဆံေရးသုေတသီက ေျပာၾကား သည္။

၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာကတ႐ုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ‘၀’ လက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕ (UWSA) ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ ဆန္းတြင္ NCA မေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီး ညီလာခံ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ေရးပဋိပကၡ ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ သက္ဆိုင္ရာလက္ နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္တကြ တ႐ုတ္ျပည္ အစိုးရ၊ တ႐ုတ္ျပည္စစ္ဘက္တာ ၀န္ခံမ်ားက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိ ႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕ စည္းၿပီး ယင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္း ကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ ေလွ်ာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ ၿငိမ္ေရး ျပန္လည္ရရွိေစရန္အျမန္ ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္’’ ဟု ညီ လာခံအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့သည္။

၂၀၁၆ မတ္လဆန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအ မတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္က သတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တိုက္တြန္း ေနၿပီး ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသစ္လက္ ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီမည္ဟုေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အထူး သံတမန္ မစၥတာဆန္ေ၀့ရွန္သည္ တပ္မေတာ္၊ ‘၀’ အထူးေဒသအပါ အ၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေဆြးေႏြးဆက္ဆံမႈရွိသည္ဟု သံ အမတ္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္ - 7day
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.