ရွမ္းျပည္နယ္ သႀကၤန္ပဲြေတာ္တြင္ လံုၿခံဳေရး ရဲအင္အားေလးေထာင္ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေတာင္ႀကီးသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ဆင္ႏႊဲေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း)
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း သႀကၤန္ပဲြေတာ္ကာလ လံုၿခံဳေရး အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အင္အား ၄,၀၀၀ ေက်ာ္အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ ဖဲြ႕မွဴး႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ သႀကၤန္ပဲြေတာ္မတိုင္မီအႀကိဳ ကာလ၊ သႀကၤန္ပဲြေတာ္ကာလႏွင့္ သႀကၤန္ပဲြေတာ္အၿပီး ကာလဟူ၍ အပိုင္းသံုးပိုင္းခဲြျခားေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲ တပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ရဲဦးစီး(၁) ဒုရဲမွဴးႀကီးစန္းလြင္က ေျပာသည္။

‘‘ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွာ သႀကၤန္ပဲြေတာ္ကာလမွာ အသံုး ျပဳမယ့္ လံုၿခံဳေရးအင္အားက ႏွစ္ ေထာင္ေက်ာ္ရွိမယ္။ အဲဒါအျပင္ ပံုေသလံုၿခံဳေရးအင္အားေတြ၊ အ ေရးေပၚအရန္သင့္အင္အားေတြ စုေပါင္းလုိက္ရင္ အင္အား၄,၀၀၀ ေက်ာ္ကို လံုၿခံဳေရးအတြက္ အ သံုးျပဳသြားမယ္’’ဟု ဒုတိယရဲမွဴး ႀကီး စန္းလြင္က ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား လံုၿခံဳေရးအ တြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အင္အား ၃၅၁ ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ၁,၅၀၄ ဦးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ပိုင္းတြင္ ၃၆၈ ဦး အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ယင္းအျပင္ သႀကၤန္မတုိင္မီ ၿမိဳ႕၀င္ၿမိဳ႕ထြက္ ဂိတ္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆးဆုိင္မ်ားတြင္ တားျမစ္ေဆးမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သႀကၤန္ကာလတြင္ ပတ္ကင္း၊ လွည့္ကင္း၊ လံုၿခံဳေရးကင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သႀကၤန္အၿပီးတြင္ လည္း ပဲြေတာ္ကာလ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအတြက္ အမႈမ်ား တည္ ေဆာက္ကာ တရားစဲြဆုိတင္ပို႔မည္ျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား လံုၿခံဳေရးအ တြက္ လံုၿခံဳေရးကင္မရာ ၅၆ လံုး တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး မိုင္း ရွာေဖြေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ပါ လံု ၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု ရွမ္း ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုးမွ သတင္း ရရွိသည္။

၂၀၁၅ သႀကၤန္ပဲြေတာ္ကာ လတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မႈ ခင္းျဖစ္ပြားမႈ ေလးမႈသာျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ယာဥ္ထိခိုက္နာက်င္ေစမႈ ေလးမႈသာျဖစ္ပြားခဲ့ကာ အျခား ျပည္နယ္တုိင္းေဒသမ်ားထက္ မႈ ခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းႏွင့္ လူအေသအ ေပ်ာက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသည္ဟု ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး စန္းလြင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း - 7day
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.