အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြထဲက ထက္ဝက္မက ဟာ ခံစားမႈေပးတဲ့လိင္အဂၤါကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံေန


အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြထဲက ထက္ဝက္မက ဟာ ခံစားမႈေပးတဲ့လိင္အဂၤါကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံေနရပါတယ္။ ဒါဟာ အစက မွန္းထားတာထက္ေတာင္ပိုမ်ားေနၿပီး ကုလသမဂၢက ဒီလိုလုပ္ေနတာေတြကို ရပ္တန္႔ဖို႔အတြက္ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
မေမစႏၵီက ေျပာျပမွာပါ။

BBC Burmese


Previous
Next Post »
Powered by Blogger.