စႀက္ာေတာင္ ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္ထြင္း လႈိင္ဂူဘုရားမ်ား။ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ားရြာအနီတြင္ စႀက္ေတာင္တည္ရိွၿပီး ထိုေဒသတြင္ မၾကာခင္က ျပန္လည္ေတြ႔ေသာ ေက်ာက္ထြင္း လိႈင္ဂူဘုရားမ်ား ျပန္လည္ေတြ႔ရိွရေပသည္။ ေက်ာက္တံုးႀကီး တစ္လံုးကို ဘုရား လိႈင္ဂူတို႔ တစ္ဆက္ဆပ္တည္း ထြင္းထု ထားေသာလက္ရာမ်ားျဖစ္သည္။ လိပ္သည္း ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားတြင္ ထြင္းထုထားေသာ လက္ရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တြင္ တည္ထားခဲဟန္တာသည္။

နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီတို႔ ရိွေသာ္လည္း အားလံုးနည္းပါး ပ်က္စီေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဟခုအခါ ေရွး/သု ႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းေလ့လာျခင္း၊ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေလသည္။ စႀက္ာေတာင္ေဒ သသို႔ ေရာက္ပါက ဝင္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳႏိုင္ပါ သည္။

ေလေျပေမာင္ (ရိုးရာေလး)
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.