ကေလးဗဟုုိျပဳနည္းလမ္းျဖင့္ စတင္ေတာ့မည့္ အေျခခံပညာေရးစနစ္သစ္

သူငယ္တန္းမွစ၍ အေျခခံပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္မည္ျဖစ္သည္။(ဓာတ္ပုုံ-WFP)
အျဖဴ၊ အစိမ္း ၀တ္ဆင္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား စုုေပါင္း၍ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေျပးလႊားေနၾကသည္။ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္မွ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အထိ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ား ကဲ့သုုိ႔ပင္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာျဖင့္ ျမန္မာ့ရုုိးရာ အားကစားနည္းျဖစ္သည့္ “ေရႊစြန္ညဳိ ဘာလိုုလိုု႔၀ဲ” ဆုုိသည့္ ကစားနည္းကိုု ကစားေနၾကျခင္းျဖစ္ည္။ သူတုုိ႔အားလုုံးသည္ အေျခခံပညာေရး၏ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ေတာ့မည့္ ကေလးဗဟုုိျပဳ နည္းလမ္းျဖင့္ ပညာေရးစနစ္သစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ မူလတန္းႀကိဳ သင္ရိုးညႊန္းတန္းပံုစံသည္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ၾကာ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ သင္ၾကားေရးပံုစံႏွင့္ လံုး၀မတူညီေတာ့ေၾကာင္း၊ သူငယ္တန္း ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ “ ၀လံုး” “ က ” ရြတ္ဆုိၿပီး လက္ေရးလွ ေလးေၾကာင္းမ်ဥ္း စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ ေအာ္ ဆုိ ေရးသားရသည့္ စနစ္အစား ကဗ်ာမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား ရြတ္ဆိုျခင္းႏွင့္ ကခုန္ကစားျခင္းမ်ားျဖင့္ ကေလး ငယ္ မ်ား၏ ေျပာဆုိဆက္သြယ္မႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ကို အဓိက လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ပညာေရးစနစ္သစ္တခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုပညာေရး စနစ္သစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးရံုးမ်ားက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ျပန္လည္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်သင္ၾကား လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ား ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ လ်င္ျမန္စြာ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ျခင္း၊ သြက္လက္စြာသြားလာျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးလွ်င္ ျပန္ေျဖႏုိင္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း၊ တီထြင္မႈ၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ သိလိုစိတ္မ်ားျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းမႈ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားစြာကို အေျခခံၿပီး ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုုိ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၄ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚတင္တင္မိုး က “အရင္တုန္းကလိုေတာင္ ဆရာမေတြက စားပြဲနဲ႔ ကုလားထုိင္နဲ႔ေတာင္ထိုင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးက ေအာက္မွာ အခင္းနဲ႔ထုိင္ရင္ ဆရာမေတြကလဲအတူတူ ကေလးေတြနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ထုိင္ၿပီး ေမးခြန္းေမး၊ပံုျပင္ေျပာရင္ တေယာက္မ်က္ႏွာတေယာက္ ၾကည့္ေျပာရမွာပါ။ ကေလးနဲ႔ ဆရာမနဲ႔ တသား တည္းျဖစ္တာကို ေတြ႔ရမွာပါ ” ဟု ေျပာသည္။

ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ပညာေရးစနစ္သစ္အရ သူငယ္တန္း တခန္းလွ်င္ ကေလးစုစုေပါင္း ၃၅ ဦး အထိသာ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္ ဆရာမ တဦး၊ အကူ ဆရာမတဦး ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ တေန႔လွ်င္ စာသင္ၾကားခ်ိန္ ေလးနာရီ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္ရိုးသစ္တြင္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္း ရွိမည္မဟုတ္ဘဲ ကေလးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ဆရာမ်ားအေနႏွင့္ ေန႔စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားသည့္ ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတုိ႔အၾကား ကေလးမ်ား၏တိုးတက္မႈကို အၿမဲမပ်က္ ထိေတြ႔ေမးျမန္းေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာမႀကီး ေဒၚတင္တင္မိုးက ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ရဲ႕ ၾကြက္သားေလးေတြသန္မာဖုိ႔ သဲေတြဆုပ္မယ္၊ ရႊံ႕ရုပ္ေတြ လုပ္မယ္။ ေရာင္စံုခ်ယ္မယ္၊ ေျခေထာက္ေတြ သန္မာဖုိ႔အတြက္ အတက္အဆင္း လုပ္ရမယ္။ အဲဒါေတြကို ဆရာမေတြက သင္ေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြအႀကိဳက္ ျဖစ္သြားမယ္။ ကေလးေတြဘယ္လို တိုးတက္မႈျဖစ္လာသလဲဆုိတာ က်မတုိ႔ကလဲ ထိေတြ႔ေမးျမန္းေနရမွာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကေလးမ်ားအား သင္ၾကားမႈျပဳရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ကေလး ၃၅ ဦးစာ အခန္းတခန္းအတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ထည့္ထားသည့္ပံုးတပံုး ထားရွိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေပးထားတဲ့ပံုးထဲမွာေတာ့ ကေလး ၃၅ ဦးအတြက္ လံုေလာက္ေအာင္ ထည့္ေပးထားတယ္။ ကစားနည္းမ်ိဳးစံု အတြက္ ထည့္ေပးထားတယ္။ ကစားနည္း ၇ မ်ိဳး အနည္းဆံုးပါတယ္။ လိုအပ္တာေတြ အကုန္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔အေနနဲ႔ ကစားတတ္မယ့္ဟာေတြကို ေက်ာင္းအေနနဲ႔ေရာ၊ မိဘေတြအေနနဲ႔ပါ ပံ႔ပိုးႏုိင္ရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့ ” ဟု ဆရာမႀကီး ေဒၚတင္တင္မိုးက ဆုိသည္။

ထိုကစားနည္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ တီထြင္ႏုိင္မႈဥာဏ္၊ စိတ္ကူးဥာဏ္၊ ဖန္းတီးႏိုင္မႈဥာဏ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳသည့္ သင္ၾကားနည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးမ်ားအတြက္ စနစ္တက် သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးလမ္းညႊန္ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေပးထားေၾကာင္၊ ဆရာမ်ားက သင္ၾကားေရးလမ္းညႊန္ စာအုပ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူငယ္တန္း ကေလးငယ္မ်ားက ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ ဗလာစာအုပ္မ်ား သယ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ပညာေရး စနစ္သစ္အရ ကေလးငယ္မ်ား သင္ၾကားမည့္ စာသင္ခန္းပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးမႈအေျခအေနကိုလည္း အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဗိုုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၅ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္း မွ ဆရာမ ေဒၚပိုးအိစိုးက ေျပာသည္။

“ ဒီစနစ္သစ္မွာ က်မတုိ႔ဆရာမေတြက ကေလးေတြကို ပစၥည္းေလးေတြ ေပးလိုက္မယ္။ သမီးတုိ႔၊ သားတုိ႔ ႀကိဳက္္တာ ပံုေဖာ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔ေတြမွာ တီထြင္မႈ အေျခခံေကာင္းေတြ ရသြားမယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ မွာရွိတဲ့ အရာေတြကို ေျပာႏုိင္ခြင့္ရွိမယ္။ ကေလးတုိင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္လဲရွိမယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔ေတြမွာ နဂိုအသိခံေလးေတြ ရွိတာေတြကို ဆရာမေတြပါ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ အခြင့္အလမ္း ေပးလိုက္တာမ်ိဳးေပါ့” ဟု ဆရာမေဒၚပိုးအိစိုးက ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္သင္ၾကားမည့္ ပညာေရးနည္းစနစ္သစ္သည္ သင္ၾကားေရး သင္ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပထမဆံုး သင္ၾကားမည့္ ကေလးဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကား နည္းစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာဆရာမမ်ားက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ပညာသင္ၾကားမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္သစ္သည္ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းသားေလးမ်ား အတြက္သာ အေျခခံေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ စနစ္သစ္ျဖစ္ၿပီး ထိုစနစ္သစ္ျဖင့္ သင္ၾကားရသည့္ ကေလးမ်ားက တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ အတန္းျမင့္တက္သည့္ အခ်ိန္တိုင္း သင္ရိုးစနစ္သစ္မ်ားကိုသာ ဆက္လက္သင္ယူ သြားရမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

သင္ရိုးညႊန္းတန္းသစ္ သင္ၾကားမႈစနစ္သစ္အရ ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္လတြင္သာ စာေရးသား နည္းကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စာေရးသားရာတြင္လည္း ျမန္မာဗ်ည္း အကၡရာမ်ားထဲမွ စာလံုး ၂၅ လံုး၊ အဂၤလိပ္စာ ဗ်ည္းစာလုုံး ၂၆ လံုး၊ ျမန္မာ ဂဏန္းအကၡရာ ၁ မွ ၁၀ အထိႏွင့္ အဂၤလိပ္ဂဏန္း အကၡရာ 1 မွ 10 အထိသာ အရင္ဆံုး သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ အမ်ားစိုးရိမ္ေနသလို ျမန္မာဗ်ည္းေတြကိုထားခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးေတြ ဆုိတဲ့အခါမွာေတာ့ ဗ်ည္း ၃၃ လံုးကို အားလံုးထည့္ဆုိရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကေလးေတြကို စာေရးနည္းသင္တဲ့အခါမွာ သူတုိ႔မွတ္မိႏုိင္မယ့္ အလြယ္ဆံုး ေရးနည္းေတြကို က်မတုိ႔စသင္ရမွာပါ။ ကဗ်ာေတြနဲ႔ မွတ္မိေအာင္သင္မယ္။ သူတုိ႔ကို ခ်က္ခ်င္း ခဲတံကိုင္ စာေရးေတာ့လို႔ သင္လို႔မရႏုိင္ပါဘူး။ သူတုိ႔ေတြ အရင္ဆံုး စာေရးပံု၊ ေရးနည္းေတြ အရင္ သင္ၾကားရမွာပါ။ ဒါကို ကေလးမိဘေတြက နားလည္ေပးဖုိ႔လိုပါတယ္ ” ဟု ဆရာမႀကီး ေဒၚတင္တင္မိုးက ဆုိသည္။

ပညာေရးစနစ္သစ္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ၿပီး အဓိက စိန္ေခၚမႈ တခုမွာ ပညာေရးကို အၿပိဳင္အဆုိင္လိုလားေနသည့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမႈ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဗိုုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၆ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

“ ဒီစနစ္က စာေမးပြဲ မစစ္ရဘူး။ တဦးခ်င္းရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈကို ေန႔စဥ္ေလ့လာ အကဲခတ္သြားရမွာ။ ကုိယ့္ကေလး တုိးတက္တယ္၊ မတိုးတက္ဘူးဆုိတာ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းေတြက ေဖာ္ျပေနမွာ။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းမွာ ကိုယ့္ကေလး က စာေတာ္တယ္၊ အဆင့္တစ္ရတယ္ ဆုိတာေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေတြကို မိဘေတြက နားလည္ သေဘာေပါက္ေစခ်င္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးစနစ္သစ္မွာ ဆရာနဲ႔ မိဘေတြၾကား အခက္အခဲ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ ” ဟု ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆုိသည္။

ပညာေရးစနစ္သစ္၏ သင္ၾကားေရးေျပာင္းလဲမႈအေပၚ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းကို မလိုလားေၾကာင္း ဆရာမေဒၚပိုးအိစိုးက သူ႔အျမင္ကို ေျပာျပသည္။
“မိဘေတြကေလ စာမပါလာရင္ ဘာေၾကာင့္စာမပါလာတာလဲ။ သူတုိ႔အေနနဲ႔က အဓိက စာပါလာဖို႔ပဲေလ။ အဓိက ကေလးေတြအတြက္ စာတခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစနစ္က စာတခုတည္းတင္ မဟုတ္ဘဲ ကေလးေတြရဲ႕ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးေတြ ပိုေကာင္းလာမယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္ေတြနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ ဒီပညာေရးစနစ္က ကေလးေတြအတြက္ အရမ္းေကာင္းပါတယ္” ဟု ဆရာမ ေဒၚပိုးအိစိုးက ဆုိသည္။

ပညာေရးစနစ္သစ္အတြက္ အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ေပၚရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသား မ်ားျပားျခင္း၊ စာသင္ခန္း မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမအင္အား မလံုေလာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ဆရာဆရာမ အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

လာမည့္ ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ စတင္က်င့္သံုးေတာ့မည့္ ကေလးဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္သစ္ ေအာင္ ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င့္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မျဖစ္မေန လိုုအပ္ေနေၾကာင္း ပညာေရးအသိုုင္းအ၀ုုိင္းက သုုံးသပ္ေျပာဆုုိသည္။

သူဇာ - ဧရာဝတီ
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.