ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကြာရွင္းျပတ္စဲသည္


ခ်က္မပိုင္လွ်င္ ျပင္ရခက္ လြန္းသည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္မွန္း မခင္ေခ်ာ(အမည္လဲႊ)တစ္ဦးသိခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆုိသည့္ ဘ၀လက္ တဲြေဖာ္ရွာေသာအမႈအတြက္ အဘက္ဘက္မွ စဥ္းစားခဲ့ၿပီး အသက္ (၃၀)နီးမွ သင့္ေတာ္မည့္သူတစ္ဦး ႏွင့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူထိမ္းျမား လက္ထပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၎၏အမ်ိဳးသားႏွင့္ သံုးႏွစ္ခန္႔ ေပါင္းသင္းခဲ့ၿပီး သားသမီးရတနာ မရေသးမီမွာပင္ ၎တို႔၏ၾကားတြင္ မုန္တုိင္းငယ္ တစ္ခုမွာ တစ စ အားေကာင္း၍လာခဲ့သည္။ ဤ သုိ႔ျဖင့္ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေရာက္ ရန္ ရက္ ၂၀ အလုိတြင္ မခင္ေခ်ာ တုိ႔လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ႏွစ္ဦး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုကို ထပ္မံ လက္မွတ္ထိုးရန္ျဖစ္လာေတာ့သည္။

ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ က်ပ္ေငြ ႏွစ္ေထာင္တန္ ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္အေပၚ မခင္ေခ်ာတုိ႔ႏွစ္ဦးသား လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္ပတ္သက္ စပ္ယွက္ျခင္း မျပဳရန္ နာၾကည္းေသာ အၾကည့္မ်ားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသတိေပးခဲ့ ၾကသည္ဟု မခင္ေခ်ာကဆုိသည္။ သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ဟု မခင္ေခ်ာက ၎တို႔၏ လမ္းခဲြကို ေခါင္းစဥ္ တပ္ေျပာပါသည္။

‘‘သူ႔အေပၚ မမုန္းခ်င္ပါဘူး။ စိတ္ထဲမွာ ယံုၾကည္လုိ႔ မရေတာ့ ဘူး။ သံသယနဲ႔ ေရွ႕မဆက္ခ်င္သလို ကုိယ္ကုိယ္တိုင္လည္း သူ႔အ တြက္မပူေလာင္ခ်င္ေတာ့ဘူး’’ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ၎၏ဆန္႔က်င္ဘက္ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း တို႔အေပၚ အေနာက္တုိင္းထက္စာလွ်င္ အေရွ႕တိုင္းသူ တိုင္းသားမ်ားက ပို၍အယူသီးၾက သည္။ အ႐ိုးစဲြ ထားၾကသည္။ ယခု ထက္တိုင္ အေရွ႕တုိင္းတြင္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း အတြက္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာျပင္ဆင္ က်င္းပၾကသလို။ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းဆုိ သည့္အတြက္လည္း အေလးအနက္ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ကြာရွင္းျပတ္စဲသည္ ဆုိေသာ စကားလံုး၏ေနာက္ကြယ္၌ ပတ္၀န္းက်င္၏ ႐ိုက္ခတ္မႈႏွင့္ တစ္ဦးတည္း ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲမႈ စသည့္ ခါးသီးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိေနမည္ကို အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကၾကစၿမဲ ျဖစ္သည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကြာရွင္း ျပတ္စဲတယ္ ဆိုတာ ေရငုပ္သလိုပဲ။ ေအာင့္အည္းသည္းခံၿပီး ငုပ္ေနၾက တယ္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ေတာ့မွ ၀ူး၀ူး၀ါး၀ါးန႔ဲ ေပၚလာမယ္။အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးပဲ’’ဟု က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး အဖဲြ႕မွ ေဒၚေအးႂကြယ္ကျမန္မာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းကို တင္စားေျပာသည္။

မခင္ေခ်ာအေနျဖင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲခဲ့သည္ကို စိတ္အားငယ္မိေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္ရမည့္ အနာဂတ္ခရီးကို ပိုမုိအာ႐ံုစိုက္မည္ဟု ဆုိ၏။ လက္ရွိ မခင္ေခ်ာ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ိဳးကုိ ခံစားေနရသူမ်ားမွာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ထင္ထားသည္ထက္ ပို၍ရွိေနပါသည္။

ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းမွာ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ေလထန္သည့္ ပင္လယ္မွ လိႈင္းတစ္လံုးလို တရိပ္ရိပ္ျဖင့္ အရွိန္ျမင့္လာသည္။၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ ထြက္ေပၚခဲ့ ေသာ ကြာရွင္းမႈအမ်ားဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံက တစ္ေျပးေနၿပီး လက္ထပ္ ထိမ္းျမားသူ အေယာက္တစ္ရာလွ်င္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ကြာရွင္းျပတ္စဲၾကသည္ဟု ဆုိ၏။ ထို႔ ျပင္ ေပၚတူဂီႏွင့္ ဟန္ေဂရီတုိ႔က ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ကြာရွင္းျပတ္စဲသည့္ႏႈန္းျဖင့္ ေနာက္မွလုိက္ေနၾက၏။ ထို႔ျပင္ wekipedia မွ စာ ရင္းအရ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ေလး စကၠန္႔လွ်င္ ကြာရွင္းသူ စံုတဲြတစ္တဲြ ရွိေနၿပီး လက္ထပ္သူ ၆၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ကြာရွင္းျပတ္စဲေနၾကေၾကာင္း ဆုိ၏။ ထိုအခ်က္အလက္ မ်ားမွာ အေနာက္တုိင္းႏိုင္ငံမ်ား ကို အသားေပး၍ ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားျဖစ္၏။ Wekipedia ႏွင့္ Dailymail၊ Country Dtail မွ အသီးသီး ေကာက္ယူထား ေသာ ေဒသတြင္း အာရွႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ကြာရွင္းမႈႏႈန္းမွာ ပို၍ပင္အံ့ၾသ ဖြယ္ေကာင္းေနသည္။

ယခင္ငါးႏွစ္တာ ေကာက္ယူမႈစာရင္းမ်ားအရ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္္သူူ ၃၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းမွာကြာရွင္းျပတ္စဲၾကၿပီး တ႐ုတ္တြင္ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စင္ ကာပူတြင္ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ လက္ထပ္သူ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းျပဳေနၾကသည္။

တစ္လင္တစ္မယား စနစ္က်င့္သံုးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ သီးသန္႔စာရင္းေကာက္ခံမႈ မရွိေသာ္လည္း ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းဆုိသည့္ လိႈင္းလံုးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုပါ ႐ိုက္ခတ္ေနသည္ကေတာ့ ကိန္းဂဏန္း အခ်ိဳ႕က သက္ေသျပေနပါသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး၊ ေျမာက္ဥကၠ လာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးႏွင့္ ဗုိလ္ တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးသတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး႐ံုးမွ စာရင္းမ်ားအရ ေျခာက္လတာကာလ အတြင္းမွာပင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈမ်ား ႏွင့္ သားသမီးအုပ္ထိန္းခြင့္ ရယူလိုသည့္ကိစၥမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအမႈမ်ားမွာ သိသာစြာတိုး၍လာခဲ့ပါ သည္ဟုဆိုပါသည္။ ေျမာက္ဥကၠလာပ တရား႐ံုးတြင္ ၂၀၁၄ ပထမ ေျခာက္လတာ စာရင္းေပါင္းအရ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အမႈေပါင္း ၁၂၀ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီမွ ေမလအထိကုိပင္ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အမႈေပါင္း ၁၆၄ မႈရွိခဲ့သည္။ က်န္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အမႈမ်ားမွာ သိသာစြာျမင့္ တက္ေနသည္ဟု ဥပေဒနယ္ပယ္ မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိၾကသည္။

‘‘ခ်က္ခ်င္းအမႈေတြ တက္လာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တစ္စနဲ႔ တိုးလာတာပါ။ အရင္နဲ႔ျပန္ယွဥ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အေရအတြက္ ေတာ္ေတာ္ဟလာတယ္’’ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးမွ ကုိညီေဘာ္ကဆုိ၏။

အျခားတရားမမႈမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွာလည္း ႏွစ္စဥ္ တိုးေနက်ျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာကြာရွင္းမႈႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ား တိုးလာျခင္းမွာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ စာရိတၱႏွင့္ ခံယူခ်က္ကို တိုင္းတာ ရန္ ေပတံတစ္ခု
ျဖစ္လာသည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ၾကြယ္က ေျပာသည္။

‘‘ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း ၾကားၾကားေနရတယ္။ လင္မယားေတြ ခဏခဏကဲြၾကတယ္။ ကြာရွင္းတယ္။ ၿပီးရင္ လူပ်ိ၊ အပ်ိဳအတုိင္းပဲ ျပန္ေနၾကျပန္ေရာ။ မကြာရွင္းနဲ႔ ဘာျဖစ္ျဖစ္ သည္းခံေပါင္းလို႔ ဆုိလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ အရာရာကို လက္လြတ္စပယ္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈေတြ လြန္ကဲေနတာလည္း လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွာ အႏုတ္လကၡဏာပဲ’’ဟု ဦးေအာင္ႂကြယ္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၃၀ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းဆုိသည့္ ေၾကညာခ်က္ေလးမ်ားလည္း အေတြ႕ရစိပ္လာ၏။ ၂၀၁၆ ေလးလတာတြင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲသည့္ ေၾကညာခ်က္ ၂၄ ခုေတြ႕ရ၏။ ထိုအေရအတြက္ မွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ပို၍တိုး လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အိမ္ ေထာင္ေရးျပစ္မႈမ်ား၊ ကြာရွင္းမႈ မ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာသည္ကို သိ သာလာေစရန္ မီးေမာင္းထိုးျပ လုိက္သည္ကေတာ့ တစ္လင္တစ္ မယား စနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဥပေဒ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ယခင္ လင္မယား ကြာရွင္းျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာလည္း ပိုလာခဲ့သည္။

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ တရား၀င္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ ထားပါက တရား၀င္ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း မျပဳဘဲ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္အရလည္း ျပစ္မႈေျမာက္သည္။ ထို႔ျပင္ တရား၀င္ကြာရွင္းၿပီး လူသိရွင္ၾကား ျပန္လည္ေပါင္းသင္းပါက စာခ်ဳပ္ အလုိလိုပ်က္ျပယ္၏။ ထပ္မံကြာရွင္းမည္ ဆုိလွ်င္ ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ မဟုတ္ပါက တစ္လင္ တစ္မယားဥပေဒႏွင့္ ၿငိႏိုင္ေၾကာင္း အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးသာေစာက အေျခခံ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပ၏။ ထို႔ ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုးမွ မၾကာေသးမီက ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာစာရင္းမွာ လင္မယား ကြာရွင္းမႈႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား ဖံုးမရႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားလာသည္ကုိ သိသာေစခဲ့သည္။

အဆိုပါစာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားမႈ ေပါင္း တစ္လလွ်င္ အမႈ ၂၀ အထိရွိေနၿပီး ႏွစ္ရက္လွ်င္ တစ္မႈႏႈန္း ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းသည္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကိုးလအတြင္း အမႈေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္ဟုလည္း လတ္တေလာ ေမးျမန္းမႈမ်ားအရ စံုစမ္းသိရ၏။ အဆိုပါအေရအတြက္မွာ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ ဥပေဒျဖင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေရအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းျပတ္စဲမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ ဟုတ္ဘဲလင္ခန္း၊ မယားခန္းျပတ္သည့္ အေရအတြက္ မ်ားမပါ၀င္ေသးေပ။

‘‘ဒါဟာ သိပ္အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတဲ့ ပမာဏျဖစ္ေနၿပီ’’ဟု အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးသာေစာက ေျပာ ပါသည္။

၎အေနျဖင့္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာမ်ား မ်ားျပားေနျခင္းမွာ မေကာင္းသည့္ လကၡဏာဟု ဆက္၍ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းေက်ာ္ေနထိုင္ၿပီး အမ်ိဳး သား ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔သည္ အိမ္ေထာင္က်ဖူးသူမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးဦးေရသည္ အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ ႏွစ္သန္းခန္႔ ပိုေနသည္။အမ်ိဳးသမီး ဦးေရမွာ ပို၍ေနသည့္အျပင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရအျပင္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့အရပါ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈျဖစ္ ပြားလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကသာ ပုိ၍ နစ္နာေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ဟုမ္းလမ္းတြင္ ေနထိုင္သူ မေအးျမင့္ ျမင့္စုိးကေတာ့ လင္မယားကြာရွင္းျခင္းသည္ ဘ၀တစ္ခုလံုးကုိ မထိခိုက္ႏုိင္ဘဲ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားပင္ ျပဳႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားသူျဖစ္သည္။ ၎ သည္ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ လင္မယားခန္းျပတ္ ကြာရွင္းခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦးမိခင္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသည္။

‘‘အိမ္ေထာင္ေရးမသာယာ ဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘာမ်က္ႏွာ၊ ညာမ်က္ႏွာဆုိၿပီး ကြၽန္မေရွ႕မဆက္ႏုိင္ပါဘူး။ ကြၽန္မေျခ၊ ကြၽန္မလက္နဲ႔ လုပ္စားၿပီး ကေလးကုိ ေကြၽးေမြးႏုိင္တယ္’’ ဟု ျပတ္သားစြာ ဆိုပါသည္။

မေအးျမင့္ျမင့္စုိး၊ မခင္ေခ်ာ (အမည္လႊဲ)အပါအ၀င္ အိမ္ေထာင္ကြဲဖူးသူ ေနာက္ထပ္ ေလး ဦးႏွင့္ အရပ္သား ၁၄ ဦး၊ေရွ႕ေနႏွင့္ ဥပေဒကြၽမ္းက်င္သူ ငါးဦးကုိ စစ္ တမ္းသေဘာအျဖစ္ အိမ္ေထာင္ကြဲရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ စီးပြားေရး အဆင္မေျပမႈ၊ ဖိအားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ကြဲၾကသည္ဟု အမ်ားစုက ေျဖၾကသည္။

ဒုုတိယအခ်က္ကေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ Bee Talk၊ Line၊ Viber စသည့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးလြယ္ကူေအာင္ ဆက္သြယ္ေစႏုိင္သည့္ နည္းပညာ လူမႈကြန္ရက္ဟု ေခၚဆုိၾကေသာအရာမ်ားက အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမႈမ်ား အတြက္ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္လာသည္ဟု ၎တို႔အမ်ားစုက တညီတၫြတ္တည္း ဆုိၾကသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုးဟု ဆုိႏုိင္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာအမ်ားစုျဖစ္ၾကသလိုပင္ လင္မယား ႏွစ္ဦးၾကား အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ မွတစ္ဆင့္ လူသိရွင္ၾကားဖြင့္ခ် ေျပာဆုိျခင္းတုိ႔မွာ အေတြ႕ရစိပ္လာသည္။ ခင္ပြန္းေယာက်္ားကတျခားအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ခ်စ္ႀကိဳက္၍ ေျပာဆုိၾကသည္ကုိ သက္ေသရယူကာ အြန္လိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ၍ အိမ္ေထာင္ေရး အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားကို အမ်ားသူငါသိရွိရန္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း အေတြ႕ရမ်ားလာသည္။ ထိုသုိ႔ မိမိအေၾကာင္းႏွင့္ ခင္ပြန္းသည္၏ အြန္လိုင္းတြင္ ေဖာက္ျပန္မႈကို အြန္လုိင္းမွာပင္ ေဖာက္သည္ျပန္ခ်ကာ ဖြင့္ခ်ေျပာဆိုမႈမ်ားကို သည္းေျခႀကိဳက္မွ်ေ၀သူ၊ မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ထုိကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္ေရး အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားေတြ႕ရပါက အခ်ိန္တိုအတြင္းပင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေလ့ရွိ၏။

‘‘အဓိကက လူမႈကြန္ရက္ ေတြေပၚမွာ ေယာက္်ား၊ မိန္းမေတြ ဇာတ္လမ္း႐ႈပ္ၾကတာ။ ေဖာက္ျပန္ဖို႔ အလြန္အလြယ္တကူ ရိွလာၾကတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး မၿပိဳကြဲရင္ေတာင္ အက္ေၾကာင္းေတြျဖစ္လာၿပီး ယံုၾကည္ဖုိ႔ ခက္ခဲလာတာ’’ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေစာထိန္သိန္းက ေျပာသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ စစ္တမ္းေကာက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ေကာက္ယူထားၿပီး Huffpost မဂၢဇင္းႏွင့္ Wekipedia တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ တစ္ကမၻာလံုး၌ လူမႈကြန္ရက္ေၾကာင့္ လင္မယား ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားမွာ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယေနရာတြင္ တည္ရိွေန၏။

မေအးျမင့္ျမင့္စုိးသည္လည္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေပ်ာ္ေမြ႕ခဲ့သည့္ လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူႏွင့္ ကံအေၾကာင္းမလွစြာ လမ္းခြဲခဲ့ရသူျဖစ္၏။

‘‘အိမ္ေထာင္သက္လည္း ၾကာပါၿပီ။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရန္ခဏခဏျဖစ္ရတယ္။ ခဏခဏလည္း သူထပ္လုပ္တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ ဆက္လက္၍ ‘‘ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကြၽန္မကုိ ထားခဲ့ခ်င္တဲ့ပံုပဲ။ ကြၽန္မလည္း လမ္းခဲြေပးလုိက္ပါတယ္’’

သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ သေဘာတူ လမ္းခဲြျခင္း သက္ေသကုိ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာ၏ စာမ်က္ႏွာ (၃၀) မွာ တရား၀င္မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။ တရားဥပေဒအရ မဟုတ္ဘဲ လင္ခန္း၊ မယားခန္းျပတ္ လမ္းခဲြျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ိုင္း မွလြဲ၍ သိရိွသူမရိွခဲ့ေပ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လမ္းခဲြျခင္းမဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ လင္ေယာက်္ားထံမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ ပစၥည္းခဲြေ၀မႈ တို႔လည္း မရခဲ့ေပ။ ကေလးတစ္ဦး မိခင္ျဖစ္ေသာ မေအးျမင့္ျမင့္စိုးသည္ လင္ေယာက်္ားကုိ ကြာရွင္းေပးခဲ့ရေသာ္လည္း ထုိလုပ္ရပ္အတြက္ ေနာင္တမရေၾကာင္း ဆုိသည္။ ထို႔ျပင္ အလွည့္အေျပာင္းမ်ားသည့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦးခ်စ္သည္ ဆုိသည္ထက္ သစၥာထားႏုိင္ျခင္း ကသာ ပုိ၍အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ဟိန္းသာ - 7day
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.