ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုယံုၾကည္မႈနည္းသူမ်ား၏ လကၡဏာရပ္မ်ား


တန္ဖုိးဆုိတာ သိတဲ့သူအတြက္သာ တန္ဖုိးရွိပါတယ္။ မသိတဲ့သူအတြက္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ အဖုိးထုိက္တန္တဲ့ ရတနာတုံးႀကီးျဖစ္ေနပါေစ သာမာန္ေက်ာက္ခဲေက်ာက္တုန္းေလာက္သာ ထင္ၿပီး တန္ဖုိးမဲ့တတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တန္ဖုိးသိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကုိယ့္တန္ဖုိး ကုိယ္မသိသူေတြဟာ ေအာက္ပါအျပဳအမူေတြကို ျပဳမူေလ့ရွိၾကပါတယ္။

(၁) အျခားသူမ်ားကုိ မ်က္ႏွာလုိမ်က္ႏွာရလုပ္မိျခင္း

အတန္းထဲမွာ/အလုပ္မွာ သင္တုိ႔ နီးစပ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုခုမွာ အဲဒီလုိလူမ်ိဳးေတြကုိ မၾကာခဏေတြ႕ဖူးပါလိမ့္မယ္။ ဆရာမကုိ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး မ်က္ႏွာလုပ္သူ၊ အလုပ္ရွင္ကုိ အရမ္းကာေရာ ေဖာ္လံဖားသူ၊ ရပ္ကြက္လူႀကီးကို သိသိသာသာ အေရးေပးဆက္ဆံသူေတြေပါ့။ ဒီလူေတြဟာ ကုိယ့္တန္းဖုိး ကုိယ့္ Roll ကုိယ္ မသိသူေတြေပါ့။

(၂) တစ္ျခားသူမ်ားနဲ႔ အၿမဲႏႈိင္းယွဥ္ေနမိျခင္း

အဲဒီလူေတြဟာ အၿမဲလုိလုိ ကုိ္ယ့္ကိုယ္ကုိ အလုိမက်ဘူးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကမ်ား သူ႕ထက္ႏွာတစ္ဖ်ားသာသြားရင္ စိတ္ထဲ ဘယ္လုိႀကီးမွန္းမသိ ေနမထိထုိင္မသာ အေခ်ာင္ေနအကုသုိလ္ပြားေနတဲ့ လူမ်ိဳးေတြေပါ့။

(၃) ရပ္တည္ခ်က္ခုိင္မာမႈမရွိျခင္း

သူတုိ႔မွာ ဘာရပ္တည္ခ်က္ရယ္လုိ႕ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ နီးရာလူကို ဖားၿပီး ေနရာေကာင္းယူမယ္၊ ႀကီးတဲ့သူကုိ ကပ္ၿပီး ရာထူးတက္ေအာင္ လုပ္မယ္ … ဒီသေဘာေလာက္ပဲ စိတ္ထဲထားပါတယ္။

(၅) ေစာဒကတက္ျခင္းကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္း

ဒီလုိ သေဘာထားခုိင္ခုိင္မာမာမရွိေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္လုိေနရာမ်ိဳးမွာ အဖားေကာင္းလုိ႔ မန္ေနဂ်ာရာထူးရထားသည့္တုိင္လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ အျပည့္အ၀နားမလည္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေရာက္လာသမွ် ေစာဒကေတြကုိေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းဖုိ႔ထက္၊ မသိဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊ မမွန္ဘူး-ေလာက္သာ ေျဖတတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

(၆) ၾကာရွည္ဟန္မေဆာင္တတ္ျခင္း

အဲဒီလုိ ရာထူးႀကီးႀကီးေနရာေတြ ရထားလည္း သိပ္ၿပီး ၾကာရွည္ေလ့မရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဆုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တန္ဖုိးမထားတတ္သူအဖုိ႔ သူေရာက္ေနတဲ့ေနရာနဲ႔ မထုိက္တန္ေၾကာင္းကို အထက္လူႀကီး စသူေတြက မၾကာခင္မွာ သိသြားေလ့ရွိတာပါဘဲ။ ဒီေတာ့ အျမင့္ေနရာမွာ သူတုိ႔တစ္ေတြဟာ တည္ၿမဲေလ့မရွိပါဘူး။

(၇) သေဘာထားမတုိက္ဆုိင္တုိင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးတုိက္ခုိက္မႈလုိ႔ ျမင္ေနျခင္း

ကိုယ္နဲ႔သေဘာထားမတုိက္ဆုိင္တုိင္း ရန္သူလုိ႔ ျမင္တယ္၊ ကုိယ္သာအမွန္၊ ဘယ္သူမွ မမွန္ႏိုုင္ဘူးလုိ႔ ယူဆသူေတြ ျဖစ္တယ္။ ကပ်က္ယပ်က္လုပ္သူေတြဆုိရင္ တစ္သက္လုံး ရန္သူလုိ႔ စိတ္ထဲမွတ္ထားေတာ့တယ္။

နတ္စည္ေတာ္ (Shwemom)
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.