ေကာ္ဖီမႈန္႔ကို ျခင္ႏိုင္ေဆးအျဖစ္ ဒီလုိအသုံးျပဳႏုိင္


ႏွပ္ျပီးသား ေကာ္ဖီမႈန္႔က ျခင္ႏိုင္ေဆးနဲ႔ အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူအမ်ားစုက ဆိုပါတယ္။ အသုံးျပဳျပီးသား ေကာ္ဖီမႈန္႔မွ ထုတ္လႊတ္တဲ့ ျပင္းရွတဲ့အနံ႔ကို ျခင္ေတြ မလုိလားပါဘူး။ ေကာ္ဖီမႈန္႔က ျခင္ေပါက္ကေလးမ်ား အေသသတ္ရာမွာ ထိေရာက္သလုိ အစြမ္းထက္သဘာဝအင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

ေကာ္ဖီမႈန္႔ကို ျခင္ႏိုင္ေဆး/အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္ အသုံးျပဳနည္းကေတာ့ အရင္ဦးဆုံး ႏွပ္ျပီးသားေကာ္ဖီမႈကို ေနာက္ေဖး၊ အိမ္ေရွ႕စတဲ့ အိမ္နီးနားရိွ ေရဝတ္တဲ့ေနရာ အေသး၊ အၾကီး ဘယ္မဆုိေနရာမွာ ေလာင္းထည့္ပါ။ အဲဒါက ပတ္ဝန္းက်င္ေတြက ျခင္ေတြအတြက္ ေနထုိင္က်င္လည္ရန္အတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ျဖစ္ေစျပီး ထိုေနရာမွာ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားေနတဲ့ ျခင္ေပါက္ေလးေတြကိုလည္း ေသေစပါလိမ့္မယ္။

ဒါမွမဟုတ္ ဒီရုိးရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းေလးလည္း သုံးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ သံဗူး(သုိ႔) အလူမီနီယမ္ခဲျပားထဲ ေကာ္ဖီမႈန္႔ကို အင္းဆက္ေတြ အနံ႔နဲ႔ ထြက္ေျပးေအာင္ မီးရိႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီမႈန္႔ကို ေရေႏြးေရာျပီး ဖ်န္းေဆးဘူးထဲ ထည့္ျပီး ျဖစ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဖ်န္းေပးပါ။ အက်ဳိးရလဒ္ေတြေၾကာင့္ အံ့ၾသသြားပါလိမ့္မယ္။

Ref : Trend
Photo Credit : Trend
shweproperty
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.