ထိုင္းက်ားဘုန္းႀကီးက သားသတ္႐ံုအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေနရာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ


စီးနင္းထိန္းသိမ္းခံရသည့္ က်ားဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သားသတ္႐ံုဟု ယူဆရေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေနရာ ၿခံဝင္းက်ယ္ႀကီး တစ္ခုကို ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထုိင္းရဲမ်ားႏွင့္ သား႐ိုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားက ေမလကုန္တြင္ က်ားဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ပိတ္ဆို႔စီးနင္းကာ က်ားေကာင္ေရ ၁၄၀ နီးပါးကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ ကက္ခ်နာဘူရီရွိ အဆိုပါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ က်ားမ်ားကို အစာေကၽြးခြင့္၊ ဓာတ္ပံုအတူတြဲ႐ိုက္ခြင့္တို႔အတြက္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံေလ့ရွိၿပီး ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္မ်ားၾကားတြင္ အလြန္နာမည္ႀကီးသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ တိရစာၦန္ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနသည္ဟု အစဉ္တစိုက္ စြပ္စြဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး စီးနင္းမႈအၿပီးတြင္ ယင္းသတင္းမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္လာႏုိင္ခဲ့သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲတြင္ ေဆးစိမ္ထားသည့္ က်ားေပါက္ အေသေကာင္ ၄၀ ႏွင့္အတူ အျခား ရွားပါးတိရစာၦန္ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ရွာေတြ႕သည့္ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အခ်ိဳ႕ကို ရဲမ်ားက ရွားပါးတိရစာၦန္ ေမွာင္ခုိမႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီ ျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၇ ရက္တြင္မူ မြိဳင္ေဒသ၌ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၏ သားသတ္႐ံုဟု ယူဆရသည့္ ေနရာတစ္ခုကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ၾကား အရြယ္ရွိသည့္ က်ား ၄ ေကာင္ကို ေလွာင္အိမ္မ်ားခဲြကာ ထည့္သြင္းထားသည္။ ၿခံဝင္းက်ယ္ထဲတြင္ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ ျဖန္႔က်က္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး သားသတ္လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဓားႀကီးမ်ား၊ ေလွာင္အိမ္အလြတ္မ်ား၊ က်ားစာေသတၱာမ်ား၊ က်ားမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားကိုပါ သိမ္းယူရရွိခဲ့သည္။

ယခုအခါ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတည္ရွိရာ ကက္ခ်နာဘူရီ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည့္ က်ားထိန္းသမား ႏွစ္ဦးကို ေခၚယူစစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။ က်ားဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်ားမ်ားကို ျပစားေန႐ံုတင္ မကဘဲ အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္ၾကား က်ားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ကာ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ရဲမွဴးႀကီး မြန္ထရီ ပန္ခ်ာရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၏ အမႈသည္ ထင္သည္ထက္ က်ယ္ျပန္႔ေနၿပီး မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ကြင္းဆက္မ်ားကို ပိုမိုေဖာ္ထုတ္ သိရွိလာေနၿပီဟုလည္း ဆိုသည္။

က်ားဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို စီးနင္းစဉ္က က်ားသံုးေကာင္ စာရင္းေပ်ာက္ေနခဲ့ၿပီး ယခုသားသတ္႐ံုတြင္ ေတြ႕ရသည့္ က်ားမ်ားတြင္ ၎တို႔ ပါဝင္ေနျခင္း ရွိမရွိ DNA စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုလည္း မြန္ထရီက အတည္ျပဳသြားသည္။

Ref: Bangkok Post
7day
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.