ညစ္ညမ္းအျပာရုပ္ရွင္ကားၾကည့္ျခင္းက ဘာသာေရး ကုိင္းရႈိင္းမႈ ပိုုမိုျဖစ္ေစဟု ဆုိ


အေၾကာင္းအရာက အထူးအဆန္းလုိ႔ ေျပာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အုိကလာဟုိးမားတကၠသုိလ္က သုေတသီေတြဟာ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား တစ္ပတ္ တစ္ၾကိမ္ထက္ ပိုၾကည့္သူေတြ ဘာသာေရး ပိုမိုကိုင္းရိႈင္းတတ္ၾကျပီး အဲဒီလုပ္ရပ္ဟာ အျပစ္လုိ႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လူမႈေဗဒနဲ႔ ဘာသာေရးေလ့လာမႈ ဘာသာရပ္ ပါေမာကၡနဲ႔ သုေတသနဦးစီးသူ Samuel Perry အဆိုအရ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ကားၾကည့္ရႈျခင္းဟာ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး သြန္သင္ခ်က္ေတြ ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ ခံစားခ်က္ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ကား အၾကည့္မ်ားလာတာနဲ႔ လူေတြဟာ သူတို႔အျပဳအမူ ဟုတ္မဟုတ္ ဆန္းစစ္ဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မလုံမလဲခံစားေစတဲ့ အျပဳအမူကို ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ရန္အတြက္ ဘာသာေရးဘက္ေတာင္ လွည့္ႏုိင္ေျခရိွတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ယင္းေကာက္ခ်က္ ရရိွဖုိ႔အတြက္ သုေတသီေတြဟာ စမ္းသပ္ခံသူ ၁၃၁၄ ေယာက္ကို ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ ေလ့လာခဲ့ျပီး ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ကား ၾကည့္ရႈမႈနဲ႔ ဘာသာေရးယုံၾကည္ကုိင္းရႈိင္းမႈ ယွဥ္တြဲ ခ်င့္ခ်ိန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈ ပိုျပင္းထန္ျခင္းက ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ၾကည့္ရႈႏႈန္း ပိုနည္းေစေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ယူဆလက္ခံေနစဥ္မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာလည္း မွန္ကန္မႈရိွႏုိင္ေၾကာင္းကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ မဆန္းစစ္ခဲ့ၾကဘူးလုိ႔ သုေတသီေတြက ဆုိပါတယ္။

Ref: TOI
Victor.PaaTung - Trend Myanmar
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.