ဘာေၾကာင့္ မ်က္လံုးနားတဝုိက္ ခရင္မ္လိမ္းတဲ့အခါ ပမာဏ ေလ်ာ့ေပါ့ သုံးစြဲသင့္လဲဆိုတာ


ညဘက္ မ်က္စိနားတစ္ဝုိက္လိမ္းခရင္မ္ မလိမ္းသင့္မွန္း သိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါ လိမ္းတုိင္း ဘက္ေလာက္ပမာဏ အသုံးျပဳသင့္လဲဆိုတာေရာ သိပါသလား။

မ်က္စိႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ ပဲေစ့အရြယ္ထက္ မၾကီးတဲ့ ပမာဏ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သုံးတာ မ်ားလြန္းေနရင္ မ်က္ေတာင္နဲ႔ ပြတ္ထိမိျပီး မ်က္ေတာင္ခတ္လုိက္တုိင္း ခရင္မ္ေတြကို မ်က္စိဆီ ကူးေျပာင္းေရာက္သြားေစပါလိမ့္မယ္။ ယားယံက်ိန္းစပ္မႈျဖစ္ေစႏုိင္ျပီး ဖူးေရာင္ေစပါလိမ့္မယ္။

လိမ္းပါကလည္း ခရင္မ္ကို လက္သူၾကြယ္နဲ႔ယူျပီး မ်က္လုံးေအာက္က အတြင္းေထာင့္စြန္းကေန အျပင္သုိ႔ တို႔တုိ႔ျပီး လိမ္းေပးပါ။ ပိုမိုၾကာရွည္လည္း သုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: purewow
Victor.PaaTung - Trend Myanmar
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.