ကေလးကို ခုန္အုပ္သည့္ တိရစၦာန္႐ုံက ျခေသၤ့ (႐ုပ္သံ)


ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ိဳ အေရွ႕ဘက္ ခ်ီဖာစီရင္စုက ခ်ီဖာ သတၱေဗဒဥယ်ာဥ္မွာ ကေလးတဦးကုိ ျခေသၤ့တေကာင္က ခုန္အုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ကာရန္ထားတဲ့ ဖန္သားေၾကာင့္ ကေလးကို ခုန္အုပ္မရ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ႐ုပ္သံနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါတယ္။

ကေလးကို မခုန္အုပ္မီ ျခေသၤ့က ကေလးကို ၾကည့္ေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကေလး ေနာက္လွည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခုန္အုပ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခုန္အုပ္လုိက္တဲ့အခ်ိန္ ျခေသၤ့ဆီက ထြက္လာတဲ့အသံေၾကာင့္ ကေလးက ထိတ္လန္႔သြားပါတယ္။

ဒီဥယ်ာဥ္မွာ တိရစၦာန္ေတြကို အနီးကပ္ၾကည့္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဖန္သားအကာကို ဧၿပီလက တပ္ဆင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥယ်ာဥ္ တာ၀န္ရွိသူေတြကေတာ့ ျခေသၤ့က ကေလးကို တိုက္ခုိက္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းဆန္ပါတယ္။

DVB


Previous
Next Post »
Powered by Blogger.